Damola Olatunji Celebrates His Twins As They Clock 2 (Photos)

Top Yoruba Actor, Damola Olatunji who is well known for his lover boy and action roles in movies. The actor has starred in over 40 movies and is highly in demand on the Yoruba movie scene.

Damola shared adorable photos of his twin children as they clocked two and he wrote; ‘We are TWO and we are 2…HALLELUYAH! HAPPY BIRTHDAY TO MY PRECIOUS GIFTS …THE ARK OF FIRE AND THE ARK OF WAR…Ẹ̀jìrẹ́ ará ìṣokún.Ẹdúnjobí Ọmọ ẹdun tíí ṣeré orí igi Ọ́-bẹ́-kẹ́ṣé-bẹ́-kàṣà,Ó fẹsẹ̀ méjèèjì bẹ sílé alákìísa;Ó salákìísà donígba aṣọ.Gbajúmọ̀ ọmọ tíí gbàkúnlẹ̀ ìyá,Tíí gbàdọ̀bálẹ̀ lọ́wọ́ baba tó bí í lọ́mọ.Wínrinwínrin lójú orogúnEjìwọ̀rọ̀ lojú ìyá ẹ̀.Tani o bi ibeji ko n’owo?’
See more photos:
damola-olatunji-children-birthday3
damola-olatunji-children-birthday2
damola-olatunji-children-birthday
damola-olatunji-children-birthday3
damola-olatunji-children-birthday2
damola-olatunji-children-birthday

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *